Chrzest
Bierzmowanie
Eucharystia
Pokuta
Małżeństwo
Namaszczenie

DEKRET ARCYBISKUPA

DEKRET ABP. MARKA JĘDRASZEWSKIEGO W SPRAWIE ZALECEŃ NA CZAS ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

 

 

Kraków, dnia 12 marca 2020 r.

 

Dekret w sprawie zaleceń na czas zagrożenia epidemiologicznego

 

Wykonując zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski (Zarządzenie nr 1/2020 z dnia 12 marca 2020 r.) wprowadzam niniejszym na terenie Archidiecezji Krakowskiej następujące postanowienia:

 

1. Na podstawie kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej:

 

- osobom w podeszłym wieku,

- osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

- dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

- osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza,   że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

2. Polecam duszpasterzom podczas każdej Mszy św. wprowadzenie do modlitwy wiernych stosownego wezwania o ustanie epidemii, a także śpiew Suplikacji przed końcowym błogosławieństwem.

 

3. W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

 

- kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

- zachęcam do korzystania z możliwości, jaką dają przepisy liturgiczne Kościoła, aby Komunię Świętą przyjmować na rękę,

- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy bez podawania rąk,

- cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

- należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotykanie,

- na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

- kropielnice kościelne należy opróżnić.

 

4. Ponadto zarządzam:

 

- przeniesienie liturgii z udzieleniem sakramentu bierzmowania na inne terminy,

- odwołanie wydarzeń, spotkań formacyjnych oraz rekolekcji na poziomie diecezjalnym, rejonowym i dekanalnym.

 

5. Sprawę rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań parafialnych pozostawiam roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

 

6. Zachęcam wiernych, aby poza liturgią indywidualnie nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą, dlatego polecam duszpasterzom:

 

- aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

- aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

- aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 

7. Proszę o solidarność z osobami starszymi, potrzebującymi i samotnymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

 

8. Polecam, aby treść niniejszego dekretu została odczytana na wszystkich Mszach świętych w najbliższą niedzielę, 15 marca 2020 r. oraz umieszczona w gablotach parafialnych.

 

Niniejszy dekret obowiązuje od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r.

 

†Marek Jędraszewski

Arcybiskup Metropolita KrakowskiCZYTANIE NA DZIŚ

© 2014 Parafia Paczółtowice
Realizacja: Agencja Interaktywna: WebProm